Oversikt

Nettkonferansen er en arena for kompetanse- og nettverksbygging for ledere, planleggere, driftssjefer, nettsjefer og fagansvarlige i nettselskap, de som prosjekterer, arbeider med drift og vedlikehold, rammebetingelser, IT og/eller kunderelasjoner, og konsulenter og leverandører.

Bestillingsfrist: 13. november 2023

Bestill utstyr
Alle transaksjoner er sikret
Info om arrangementet