Miljøfyrtårn

Compass Fairs ønsker innspill til klima- og miljøarbeidet

I Compass Fairs er vi opptatt av bærekraft og skal være en aktiv bidragsyter for å bidra til et mer bærekraftig samfunn. I 2020 fikk vi det synlige beviset på vår innsats, da vi mottok vår Miljøfyrtårn-sertifisering. Som godkjent Miljøfyrtårn-bedrift har vi tatt viktige steg på veien mot en grønn og bærekraftig fremtid. Det innebærer bl.a. at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som løpende må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et årlig klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir oss god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres også offentlig tilgjengelig.

En del av Miljøfyrtårn-sertifiseringen handler om samspillet mellom virksomhet og samfunnet.  Derfor inviterer vi våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og andre interessenter til å gi oss innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre varer/tjenester kan forbedres. Disse innspillene vil gi oss nyttig innsikt i hvilke behov og forventinger dere har til Compass Fairs i årene fremover.

Som Miljøfyrtårn bidrar vi også til å oppnå flere av FNs bærekraftsmål. En bærekraftig fremtid trenger konkret handling og en felles innsats fra både næringsliv, myndigheter og forbrukere.

Nå skal vi fortsette å jobbe med oppnå grønnere innkjøp, lavere energiforbruk, smartere transport, mindre avfall, og skape et bedre arbeidsmiljø. 

Har dere innspill til hvordan klima- og miljøpåvirkningen av varer/tjenester kan forbedres hos Compass Fairs AS?

Send ditt forslag til miljo@compassfairs.no

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no