Miljøpolicy

Compass Fairs AS har et ansvar som en ledende bedrift innen messe- og eventbransjen i forhold til helse, klima og miljø. Sammen med våre ansatte, leverandører og andre samarbeidspartnere skal vi gjennom tett samspill skape verdier og innovasjon i samfunnet, slik at vi er bærekraftige samtidig som vi har fokus på helse, miljø og sikkerhet.

Vår virksomhet skal ha et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte, og alle ansatte skal få muligheten til å videreutvikle seg. I Compass Fairs jobber vi etter visjonen «Together we make it possible», og det gjelder også for den enkelte ansattes mulighet for utvikling. Vi skal overholde
myndighetenes og egne krav for å forhindre belastning på det ytre miljøet. Så vel ledelse som ansatte skal bidra aktivt i forbedringsarbeidet.

Compass Fairs er en bedrift som setter helse, miljø og sikkerhet i fokus, og tilstreber å gjøre det beste for alle parter når det kommer til disse tre fokusområdene.

Compass Fairs’ miljøarbeid tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål; https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
Vi har identifisert fire mål vi ønsker å rette spesielt fokus mot;

          

 

Vi følger opp disse bærekraftmålene gjennom å:

 • Jobbe systematisk med å forebygge skader og gjennom fokus på sikkerhet
 • Stimulere de ansatte til trening, blant annet gjennom å delta i Holmenkollstafetten
 • Oppfordre til fysisk aktivitet hos de ansatte
 • Tilstrebe at våre produkter ikke inneholder miljø og helseskadelige kjemikalier, og vurdere bruk av substitusjonsprodukter der det er mulig
 • Tilby de ansatte influensa-vaksine
 • Påse at ergonomiske hjelpemidler skal være tilgjengelige

 

 • Lik lønn for likt arbeid, uavhengig av kjønn
 • Tilstrebe å øke kvinneandelen i selskapet
 • Tilstrebe å øke kvinneandelen i ledende stillinger

 

 • Tilstrebe å sikre rettferdige arbeidsforhold og respekt for menneskerettigheter i hele verdikjeden
 • Tilby kurs og etterutdanning som er tilgjengelige og fagbrev til de som ønsker
 • Ta inn lærlinger der hvor det er mulig
 • I samarbeid med NAV, tilrettelegge for å ta inn praksiskandidater med tanke på fast ansettelse
 • Stimulere ansatte til å videreutdanne seg og gi karrieremuligheter innad i konsernet

 

 • Kildesortere avfall
 • Gjenbruke produkter der det er mulig
 • Holde det ryddig og rent på både kontor, verksted og lager
 • Ryddig og oppdatert stoffkartotek som de ansatte har tilgang til
 • Reparere deler eller bruke brukte deler der dette er mulig fremfor å kjøpe nye
 • Fokus på energisparing i virksomheten
 • Automatisk slukking av lys til gitte tidspunkter, samt på natt
 • Lukke porter, dører og vinduer
 • Nattsenk på varme
 • Velge produkter og verktøy med god kvalitet og lang levetid. Reparere det som er mulig å fikse i stedet for å kjøpe nytt