Oversikt

Ledere i skolen står overfor stadig nye valg som påvirker skolens digitale utvikling og læring for elevene. Det krever både forskningsinformert kunnskap og praktisk erfaring. Konferansen gir en unik mulighet til å møte andre ledere med samme interesse og få innsikt i den nyeste kunnskapen om digitalisering i skolen

Bestillingsfrist: 30. oktober 2023

Bestill utstyr
Alle transaksjoner er sikret
Info om arrangementet