Som bedrift er det alfa og omega å skape bevissthet om sin merkevare. Alle ønsker å bli gjenkjent og husket for det de driver med eller står for. Dette gjelder både generelt, men også på arrangementer eller messer hvor man stiller sammen med andre bedrifter og sterke merkevarer. Gjennom god profilering kan din merkevare bli gjenkjent i mengden!

Definisjonen på profilering

Definisjonen på profilering kan kort og godt sies å være det å skape en identitet og typiske trekk knyttet til bedriften din og markedsføringen som gjøres. Profilering innebærer å jobbe med omdømmet og styre hvordan man ønsker å bli oppfattet. Både organisasjoner, produkter eller lokasjoner kan profileres.

For å skape en profil, er det viktig at bedriften som helhet har en tydelig formening om hva de står for og hvordan de ønsker å profilere seg. Dette må deretter gjennomsyre både intern og ekstern kommunikasjon. Det er viktig at profilen gjenspeiles i arbeidet som gjøres og at den er konsistent for bedriftens fremtoning i alle situasjoner. I tillegg må det vises frem til publikum på en smart måte. Det er slik du blir gjenkjent slik du ønsker!

Fordeler med god profilering

Ingenting er mer gjenkjennbart enn en sterk merkevare. De store merkene har en så utbrodert profil at de kjennes igjen bare ved å se logoen. Ved å investere tid og ressurser til å lage en god profil vil du lettere bli gjenkjent av målgruppen din. Når dere har arrangmenter eller står på stand vil det bli lettere for publikum å forstå hvem dere er og hva dere tilbyr. Folk velger dessuten oftere produkter og tjenester fra bedrifter de kjenner fra før. Se vår side om messeprofilering her.

Når du skaper en helhetlig profil som de ansatte i bedriften også kjenner seg igjen i vil det også kunne styrke samholdet internt i bedriften din. Det er som om de ansatte får en tydelig felles identitet og mål for hvordan de skal fremstå gjennom arbeidet sitt.

Hvordan kan du profilere deg?

  • Tydelig og enkelt budskap

Det aller viktigste å ha på plass for å jobbe med profilering er at bedriften din har et tydelig og enkelt forståelig budskap. Finn en fellesnevner og noe som er viktig for alle i bedriften, og som beskriver det dere tilbyr. For å fastslå dette kan du ta utgangspunkt i hva dere selger eller tjenesten dere tilbyr, prisnivået dere legger deg på eller hvordan de ansatte fremstår. Å rett og slett vise frem deres “unique selling points” i brandingen vil vekke interessen til publikum og skille dere fra konkurrentene.

  • Farger og design

En annen viktig del av profileringen, som gjerne er mest synlig for publikum, er designprofilen til bedriften. Det er logoen, bedriftens farger og visuelle design som vil synes på arrangementer og produkter. Derfor er det viktig at bedriftens visuelle kjennetegn er lett gjenkjennelige, har et særpreg som sier noe om bedriften og at de er lette å huske.

Logoen er naturligvis en viktig del av designuttrykket, men andre ting som fargevalg, designelementer og presentasjon av eventuelle slagord påvirker også hvordan designet oppfattes.

Våre grafiske designere har lang erfaring med å designe grafisk materiell til arrangementer. Les mer om hvordan vi hjelper kunder med grafisk design her!

  • Profileringsartikler

En vanlig måte å jobbe med branding, spesielt på arrangementer og på stand, er ved å dele ut profileringsartikler. Det er en effektiv måte å gi publikum en praktisk eiendel som minner dem om bedriften din. Alle har vel en penn med logoen til et hotell eller en drikkeflaske fra et arrangement. Produkter med bedriftens design og logo skaper en helhet for merkevaren både utad og internt. Du bør velge produkter som står i stil med brandet. Utdeling av sukkeholdige drops som profileringsartikkel er kanskje ikke så taktisk om du fronter et treningssenter. Da er håndklær eller drikkeflasker mer naturlig.

Vi i Compass Fairs leverer produkter med logo og design av høy kvalitet! Finn de profileringsartiklene du trenger til ditt arrangement.

Oppsummering

Kort fortalt så er god profilering av bedriften din viktig uansett hvilke flater du ønsker å være synlig på. Sammenhengende design og et godt budskap skaper grunnlaget, og dette bør vises frem for publikum på så mange relevante flater som mulig. Dette gjelder også når du deltar på et arrangement. Bruk profileringsartikler for å være synlig og få publikum til å huske deg!

Compass Fairs har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med profilering! Vi hjelper deg med å profilere bedriften slik at den blir gjenkjent og husket i mengden. Se alt vi tilbyr av profileringsartikler til arrangementer her!